Flevokust Haven
- Lelystad Opdrachtgever: Provincie Flevoland

Flevokust Haven is een nieuwe multimodale overslaghaven met een containerterminal en een 'nat' (dat betekent havengebonden en havengerelateerd) bedrijventerrein voor de zwaardere milieucategorieën (3 t/m 5). Deze haven wordt aangelegd aan de noordkant van Lelystad.

Flevokust Haven is een schakel in de ruimtelijke-economische structuur van de Noordvleugel van Nederland. De ontwikkeling is van (boven)regionaal belang, door het versterken van de economische structuur in de regio en geeft een impuls aan de werkgelegenheid.

De bouw van de haven is gestart in het najaar van 2016. Eind 2017 wordt het eerste deel van Flevokust Haven opgeleverd. Tot de definitieve haven operationeel is, wordt een tijdelijke terminal bij de Maxima-centrale gebruikt voor de op- en overslag van containers uit de regio Flevoland.

Project pagina: Flevokust Haven

Trots dat we werken voor